× تماس با ما
0 0 نظرات 192 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1396/01/16

مهتاب

مهتاب

مهتاب

 استاد قرائتي:
وقتي زمين [ يعني نوع مردم]
به خورشيد [يعني امام]
پشت کند، شب مي شود و وقتي رو کند روز مي شود و نور همه جا را فرا مي گيرد. دوره ي غيبت امام زمان هم مانند شب است! در شب، نور خورشيد به ماه مي تابد و ماه از نور آن استفاده مي کند؛ پس نور ماه از خورشيد است.

 امام خميني، مانند مهتابي در شب غيبت بود... ما نبايد خط را گم کنيم. عده اي در زمان شاه، ظهور امام زمان را مي خواستند ولي وقتي آقاسيدروح الله آمد به او هيچ کمکي نکردند! امام زمان ميخواهد طاغوت ها را بردارد و امام خميني هم يک طاغوت را برداشت. پس بايد به او و نهضتش کمک کرد.

 تمثيلات مهدوي، ص83

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 27

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30442
0 نظر