× تماس با ما
0 0 نظرات 395 بازدید
تاریخ انتشار 14 - 1396/01/09

خورشید پشت ابر

خورشید پشت ابر

خورشيد پشت ابر

 با توجه به فاصله ي بسيار زياد ابر تا خورشيد، در حقيقت اين زمين است که پشت ابر است...

 خورشيد «محوريت» دارد؛ گردش سيارات به دور اوست و نور خود را از او مي گيرند. ابرها نمي توانند از همه ي آثار خورشيد جلوگيري کنند؛ لذا خورشيد هر چند پشت ابر باشد، مانع از تاريکي و سرماي مطلق است.

 در هواي ابري، هيچ کس نمي تواند منکر وجود خورشيد باشد. با عبور ابرهاي تيره، مي توان شاهد جمال خورشيد بود. اين براي انسانها انتظار مي آورد؛ انتظار کنار رفتن ابرها و ظهور خورشيد...

 ابرها در حال حرکتند و بالاخره از مقابل خورشيد کنار مي روند يا محو ميگردند؛ آري! موانع، ماندگار نيست.

 خداوند نور و حرارت را به وسيله خورشيد به عالم مي رساند؛ قطعا هر که به خورشيد نزديک تر باشد، فيض بيشتري دريافت خواهد نمود...

حال ميفهميم چرا پيامبر، امام صادق و حضرت مهدي (هر سه) فرموده اند: امام مهدي در دوران غيبت، مانند خورشيد پشت ابر است

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 26
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30441
0 نظر