× تماس با ما
0 0 نظرات 195 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1395/12/14

همانند زنبور عسل باش!

همانند زنبور عسل باش!

همانند زنبور عسل باش!

 اميرالمؤمنان به پيروان خود فرمودند: در ميان مردم همچون «زنبور عسل» در بين پرندگان باشيد. هيچ پرنده اي نيست مگر اينکه زنبور عسل را ناتوان و بي مقدار مي شمرد! در صورتي که اگر بدانند در اندرون او چه نهفته است هرگز با او چنين رفتاري نخواهند کرد!

 با مردم به ظاهر خود نشست و برخواست داشته باشيد و از نظر انديشه و عمل خويش از آنان دوري کنيد، به درستي که بهره هر کس همان چيزي است که خود بدست آورده و در روز قيامت با آن کس که دوست مي داشته محشور خواهد بود.

 شما به آنچه دوست داريد و آرزو داريد دست نخواهيد يافت مگر اينکه...از شما جز اندکي همچون «سرمه در چشم» يا «نمک در طعام» کسي پا بر جا بر اين امر باقي نماند! {براي يار شدن براي امام عصر، بايد به توصيه هاي اهل بيت مو به مو عمل نماييم تا جزو ياران ايشان قرار گيريم}

 غيبت نعماني، ص210

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 22

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30437
0 نظر