× تماس با ما
0 0 نظرات 276 بازدید
تاریخ انتشار 16 - 1395/12/14

اسب بی صاحب !

اسب بی صاحب !

اسب بي صاحب !

 اسب بي سوار و بي صاحب، وارد مزرعه ي مردم مي شود، به هر طرفي که بخواهد مي دَوَد؛ به اين سو و آن سو مي رود! اما اسبي که صاحب دارد «زمامش در دست صاحب است» پس در بيراهه حرکت نمي کند...

 امروزه کشورهاي قدرتمند جهان هم مثل اسب بي صاحب شده اند؛ از هر حيواني خطرناک تر؛ زور و قدرت دارند و بر آنها هيچ کنترلي نيست!

 انبياء و ائمه آمدند تا انسان را بر نفس خود مسلط کنند. امام زمان نيز آخرين نفر از اين سلسله نوراني است، او صاحب است؛ اگر ما «مطيع ايشان» باشيم، افسار نفس مان به دستمان خواهد بود. آنوقت ديگر [اين نفس] چَموشي نميکند و آزار نميدهد

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 14
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30429
0 نظر