× تماس با ما
0 0 نظرات 245 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1395/12/14

(پستناک بزرگ) برای بستن دهن مردم

(پستناک بزرگ) برای بستن دهن مردم

«پستانک بزرگ» براي بستن دهن مردم

 انسانها فطرتاً به تشکيلات واحد و يکپارچه حکومتي نياز دارند که طرفدار حقوق انسان ها باشد؛ بشر ميداند که ظلم بد است و بايد کره زمين يک «صاحب مناسبي» داشته باشد!

 «سازمان ملل» مي گويد "بيا آن امنيتي که مي خواهي، من برايت ايجاد کنم." اَبَرقدرت ها اين احساس نياز مردم به «امنيت جهاني» را ميدانند، براي همين «شوراي امنيت و سازمان ملل» ساخته اند.

 اين «شوراي امنيت و سازمان ملل» پستانک گشادي است که اَبَرقدرت ها ساخته و در دهان انسانها گذاشته اند، تا انسان آن «احساس صادقش» به صورت کاذب، اشباع شود!

 بيداري اسلامي = رمز ظهور

#تمثيلات_و_مثالهاي_مهدوي 13
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30428
0 نظر