× تماس با ما
0 0 نظرات 212 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1395/12/14

کدام مهم تر است؟!؟!

کدام مهم تر است؟!؟!

 کدام مهم تر است؟!؟!

 اگر قطاري بخواهد به مقصد برسد، وجود يک آيتم هايي ضروري است؛ از جمله واگن، ريل، سوخت، لوکوموتيو، لوکوموتيوران، عدم مانع در مسير [مثل ريزش سنگ ها و غيره...] همچنين بعضي قطارها دود و سوت نيز دارند که علامت نزديک شدنشان به مقصد است.

 دود و سوت؛ همچون «علائم» ظهورند، ولي آنچه «شرط رسيدن» قطار به مقصد است وجود واگن، ريل، سوخت، لوکوموتيو و اين قبيل چيزهاست!

 «علائم حتمي ظهور» را بايد بشناسيم، اما چرا بعضي از ما به جاي ساختن «شرايط ظهور» [وجود ياراني از خودگذشته] فقط افتاده ايم دنبال علائم؟! آيا با دود و سوت زدن، قطار مي آيد؟!

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 12
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30427
0 نظر