× تماس با ما
0 0 نظرات 171 بازدید
تاریخ انتشار 16 - 1395/12/14

جهانی وصف ناشدنی در پیش روست

جهانی وصف ناشدنی در پیش روست

 جهاني وصف ناشدني در پيش روست

 "اگر نقاش هاي چيره دست روزگار دور هم بنشينند و تابلويي به پهناي جهان هستي ترسيم نمايند، هرگز نتوانند که فرازهاي برجسته جهان پرفروغ عصر ظهور را منعکس سازند، که فروغ بي پايان آن جمال الهي، هرگز در آيينه بشري منعکس نشود."

 دانشمند محقق و نويسنده ي پر کار، حجة الاسلام علي اکبر مهدي پور - کتاب او خواهد آمد ص 13

سخن علما و بزرگان 19

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30348
0 نظر