× تماس با ما
2 0 نظرات 411 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1395/12/14

شکستن شیشه - شکستن سفال

شکستن شیشه - شکستن سفال

شکستن شيشه  شکستن سُفال

هشدارهاي امام صادق

 به خدا قسم بدون ترديد همچون دَر هم شکستن شيشه، دَر هم خواهيد شکست؛ البته آن شيشه به صورت اوليه باز مي گردد (با ذوب شدن و از نو ساختن، قابل ترميم است)، به خدا سوگند حتما دَر هم خواهيد شکست همچون شکستن سُفال. همانا سُفال وقتي مي شکند به حالت اول بر نمي گردد!!

 و به خدا قسم حتما غَربال خواهيد شد و بدون شک از يکديگر بازشناخته خواهيد شد... پاکسازي خواهيد گشت، تا جايي که از شما جز اندکي باقي نماند...

 الغيبه نعماني، ص208

تمثيلات و مثالهاي مهدوي 1

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30346
0 نظر