× تماس با ما
0 0 نظرات 172 بازدید
تاریخ انتشار 16 - 1395/12/14

وصیت هایی مهم...

وصیت هایی مهم...

وصيت هايي مهم...

 سيد بن طاووس به فرزندان خود:
 در پيروي و وفاداري و دلبستگي به امام زمان آنگونه باش که خدا و رسول خدا و پدران آن حضرت و خود او از تو مي خواهند. هنگامي که نمازهاي حاجت را به جا مي‌آوري، حوايج آن بزرگوار را بر خواسته هاي خود مقدّم بدار. صدقه دادن از سوي آن جناب را بيش از صدقه دادن از سوي خودت و عزيزانت قرار بده. دعا براي ايشان را بر خودت مقدّم بدار.

 خلاصه در هر کار خيري وفاي به حق آن بزرگوار را مُقدّم بدار؛ زيرا اين کار سبب احسان و توجه بيشتر ايشان به تو مي‌شود.

 کتاب کشف المحجه، ص151

#سخن_علما_و_بزرگان 16

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30338
0 نظر