× تماس با ما
0 0 نظرات 168 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1395/12/14

ایرانیان بخوانند...

ایرانیان بخوانند...

يرانيان بخوانند...

 امام خميني فرمودند:
"من با جرات مدعي هستم ملت ايران و توده ميليوني آن در عصر حاضر، بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله و کوفه و عراق در عهد اميرالمومنين و حسين بن علي ميباشند"
 صحيفه امام؛ ج21؛ ص410

 پيامبر اسلام فرمودند:
"اهل فارس(ايرانيان) از ما اهل بيت هستند"
چشم اندازي به حکومت حضرت مهدي

دلش به ما عَجَمي زادِگان بُوَد مايِل 
اگرچه ليليِ صحرا نشينِ ما عربيست

سخن علما و بزرگان 13

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30326
0 نظر