× تماس با ما
0 0 نظرات 202 بازدید
تاریخ انتشار 14 - 1395/12/14

خون وخونریزی یا فهم و فرهنگ؟

خون وخونریزی یا فهم و فرهنگ؟

 خون وخونريزي يا فهم و فرهنگ؟

 وجود مبارک امام زمان با چه قدرتي جهان را از عدل و داد پر ميکنند، با کُشتن؟ الان که مردم جهان هفت ميليارد است اگر يک ميليارد آن را بُکشند آن شش ميليارد ديگر آدم ميشوند؟  تازه اول خونريزي است و اگر از اين هفت ميليارد، چهار ميليارد را بُکشند، سه ميليارد باقيمانده آدم ميشوند؟ هرگز. امام زمان با چه وسيله اي پيروز ميشوند؟
با فشار با کُشتن، يا با عدل و فرهنگ؟ معجزه اول آنست که مردم را عاقل ميکنند، آدم ميکنند، آن وقت است که جامعه عاقل، عدل پرور ميشود.

سخنراني آيت الله جوادي آملي؛ نکته 842 از کتاب 1001 نکته پيرامون امام زمان

سخن علما و بزرگان 9

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30185
0 نظر