× تماس با ما
1 0 نظرات 302 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1395/12/14

یک راهکار خوب جهت تعجیل در فرج

یک راهکار خوب جهت تعجیل در فرج

يک راهکار خوب جهت تعجيل در فرج

کدام تقوا ما را به ظهور نزديک ميکند؟ فقط نماز اول وقت و کارهاي خوبِ فردي؟ اگر ميليون‌ها نفر از اينگونه افراد خوب در کنار هم زندگي کنند، تا وقتي در زندگي دسته‌جمعيِ خوب ناتوان باشند، تقوايشان رشد نيافته و براي تعجيل ظهور، فايد? چنداني ندارند! اصل تقوا آنست که در جريان يک زندگي جمعي و کار تشکيلاتي خود را نشان بدهد 

امام زمان در توقيع شريف خود فرموده اند اگر شيعيان ما جمع شوند و به عهدي که به گردن آنها داريم وفا کنند، به سرعت، سعادت مشاهد? ما نصيبشان ميشود (احتجاج/499/2)

يعني هرکس «تَکي» به حضرت ابراز ولايتمداري کند، مانعِ ظهور را برطرف نميکند

استاد پناهيان؛ دانشگاه امام صادق 95/3/2

سخن علما و بزرگان 6
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30178
0 نظر