× تماس با ما
1 0 نظرات 309 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1395/12/14

بزرگتر از حد تصور...

بزرگتر از حد تصور...

بزرگتر از حد تصور...

من نمي توانم اسم رهبر روي ايشان بگذارم، بزرگتر از اين است! نمي توانم بگويم شخص اول است، براي اينکه دومي در کار نيست! ما ايشان را نمي توانيم با هر تعبيري تعبير کنيم، إلّا همين که "مهدي موعود" است؛ آني است که خدا ذخيره کرده است براي بشر.

امام خميني (ره)

صحيفه امام، ج12، ص482

سخن علما و بزرگان5

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30177
0 نظر