× تماس با ما
2 0 نظرات 644 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1394/08/11

نوبت امتحان ماست...

نوبت امتحان ماست...

شيعيان سال 61 هجري، براي امامشان نامه نوشتند و گفتند بيا که منتظريم و خسته از جور ظالمان؛ بيعت نامه نوشتند، اما بيعت شکستند.

 و امروز نوبت امتحان ما شيعيان عصر غيبت است؛ مايي که خود را منتظر و مشتاق ظهور ميدانيم.

وقت آن رسيده که بيعت کنيم و پاي بيعت خود بمانيم.

 چيزي تا طلوع خورشيد نمانده است؛ مبادا که خواب باشي و از قافله انصار امام زمان جا بماني.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30079
0 نظر
دسته بندی