× تماس با ما
1 0 نظرات 572 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1394/08/08

دوازده قرن انتظار...

دوازده قرن انتظار...

امروز...
 روز امامت امام زمان ما در پيش است؛ روزي که امام ما منتظر است تا بر اريکه قدرت تکيه بزند، يک به يک به پيشگاه او حاضر شويم و با او تجديد بيعت کنيم...

 اما... 
دوازده قرن از اين انتظار ميگذرد. دوازده قرني که عالم در ورطه آتش و خون و خشونت دست و پا ميزند... اما نجات دهنده اي نمي يابد. زيرا صدايش نميزند

 آيا... 
اگر دوازده قرن پيش همدل و هم صدا در تجديد بيعت با امام زمان خود اجتماع مي کرديم، هرگز شاهد اين همه جنگ و فقر و فساد بوديم؟! ما را چه شده؟ چرا بيدار نميشويم؟! راه چاره چيست؟

 اکنون
...که جانها به گلو رسيده و دلها مالامال درد و اندوه است، ما شيعيان بيدار دل اجتماع کرده ايم که به درگاه خداوند التجا آوريم تا جهان تاريک و ظلماني غيبت را با ظهور خورشيد عالم تاب امام عصر ارواحنافداه روشني بخشد. تا بگوييم که آماده پذيرش حکومت امام معصومي هستيم که دوازده قرن است در انتظار بيداري ما به سر ميبرد تا نجاتمان بخشد...  

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/30077
0 نظر
دسته بندی