× تماس با ما
2 0 نظرات 371 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1398/07/08

بچه ها چشمشان به توست...

بچه ها چشمشان به توست...

بچه ها چشمشان به توست؛ تو اگر آرام باشي، آرامش ميگيرند و اگر بي تابي کني طاقت از کف مي دهند. سجاد در خرابه تيمار تو نشسته است و حادثه شام را در آينه تو دنبال ميکند، رقيه در دامان تو آرام گرفته و بوي پدر را از چادر تو استشمام ميکند، پس تو بايد آنچنان با آرامش و با طُمئنينه باشي، انگار همه چيز منطبق بر روال خود است.

بغض راه گلويت را سد ميکند، اشک در چشمانت حلقه ميزند و قلبت گُر ميگيرد و ميخواهي فرياد بزني: «برادر اگر تو فرزند علي نبودي، اگر جد تو پيامبر نبود که سران اين قوم با تو دشمني نميکردند، عداوت اينها به اُحُد برميگردد، به بدر، به حُنِين.

آري عمه، کينه اينان کينه خندقي است و بغض اينان بغض خيبري است و مسئله اينان مسئله پيامبر و علي است. حتي اگر 1400 سال هم بگذرد سر حسين زمان را پيش روي يزيد ميگذارند. آري، جرم ما همين افتخارات ماست.

#ورود_اهل_بيت_به_شام

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/19297
0 نظر
دسته بندی