× تماس با ما
1 0 نظرات 389 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1398/07/08

مطیع باش!

مطیع باش!

در پيامهاي قبل، به بررسي موضوعِ رجعت، از جوانب مختلف پرداختيم؛ استدلالهايي براي اثبات امکانِ ذاتي و وقوعيِ اين مبحث بيان کرديم. به قرآن رجوع کرديم و آياتِ رجعت را بررسي کرديم و شبهات مطرح شده درباره رجعت را پاسخ داديم.

آنچه گفته شد، براي اثبات علميِ رجعت بود اما شايد مهمترين دليلِ ما شيعيان، براي باورِ اين عقيده‌ي اميدبخش، کلام و تاکيد اهل بيت بر اين موضوع باشد.

امام صادق ميفرمايند: «هر که دوست دارد ايمانِ کامل داشته باشد، بگويد: نظرِ من در هر چيز، نظرِ آل محمد است؛ چه آنان را نهان کرده‌اند و چه آنان را عيان گفته‌اند، چه آنها که آگاه شدم و چه آنها که خبر ندارم.»

الکافي، محمد بن يعقوب کليني، ج 1، ص 391

#رجعت 39

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/19288
0 نظر
دسته بندی