× تماس با ما
0 0 نظرات 197 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1396/03/18

تسلیم بودن

تسلیم بودن

امام سجاد ميفرمايند: کسي بر ايمانش ثابت نمي ماند مگر آنکه ... در درونش از احکام و گفته هاي ما ناراحت نشود و در برابر ما اهل بيت "تسليم" باشد. (بحار، ج51)

اگر کسي اين حالتِ تسليم بودن را نداشته باشد، نميتواند اعتقاد به امام زمان را در زمان غيبت کبري حفظ کند و از دين خارج ميشود.

امام جواد در انتهاي حديثي طولاني ميفرمايند: (مهدي) غيبتي دارد که مدت آن طولاني و روزهاي آن زياد است. کسانيکه اخلاص دارند، انتظار ظاهر شدنش را ميکِشند و... کسانيکه اهل "تسليم" اند، در آن زمان نجات پيدا ميکنند. (بحار، ج51)

#وظايف_منتظران 36

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/19133
0 نظر
دسته بندی