× تماس با ما
0 0 نظرات 175 بازدید
تاریخ انتشار 09 - 1397/10/27

تردید نکن؛ بشناس!!!

تردید نکن؛ بشناس!!!

ضرورت شناخت غرب، تابع برداشت ما از مهدويت است. جريان غرب که از دوره رنسانس دين را مخالف فطرت خود ديده بود، حيات بشر را بر مبناي نفسانيت و خود محوري بنا نهاد و استعمار کردن را حق خود برشمرد.

 از طرفي مهدويت به دنبال جهاني سازي معنويت، عدالت و از بين بردن ظلم از سراسر عالم است؛ که از دل آن انقلاب هايي چون انقلاب اسلامي ايران سر برمياورد.

بنابراين طبيعي است که غرب، مهدويت را با منافع خود در تضاد ببيند، با آن دشمني کند و با تبليغات گسترده از ترويج آن بکاهد.

اگر ما بپذيريم چنين حرکتي در مقابل مهدويت وجود دارد، بدون ترديد شناخت غرب براي ما يک ضرورت خواهد بود.

غرب و مباني فکري آن در انديشه امام خميني

#غرب_و_مهدويت 2

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/19040
0 نظر
دسته بندی