× تماس با ما
3 0 نظرات 192 بازدید
تاریخ انتشار 18 روز پیش

اتَرانا نَحُفُّ بِکَ وَاَنْتَ تَاُمُّ الْمَلاََ، وَقَدْ مَلاَْتَ الاَْرْضَ عَدْلاً

اتَرانا نَحُفُّ بِکَ وَاَنْتَ تَاُمُّ الْمَلاََ، وَقَدْ مَلاَْتَ الاَْرْضَ عَدْلاً

 طرح مهدوي

دعاي ندبه

اتَرانا نَحُفُّ بِكَ وَاَنْتَ تَاُمُّ الْمَلاََ، وَقَدْ مَلاَْتَ الاَْرْضَ عَدْلاً

آيا آن روز ميرسد که ما را ببيني که تو را احاطه کنيم

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/18966
0 نظر