× تماس با ما
0 0 نظرات 218 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1397/08/14

آیا حضرت مهدی از ابزار جنگی استفاده می کند؟

آیا حضرت مهدی از ابزار جنگی استفاده می کند؟

در روايات، کمتر سخن روشني در اين باره به چشم مي خورد و تنها سلاح مورد اشاره در کلام معصومان «سيف» است.

 عده اي بر اين باورند که بکار بردن کلمه «سيف» در معناي حقيقي و ابزار برّنده جنگي خاص است. البته اين گروه درباره غالب شدن حضرت با اين سلاح بر دشمنان، توجيهات متفاوتي دارند.

 دسته اي ديگر بر اين اعتقادند که «سيف» در اين روايات، کنايه از قدرت و نيروي نظامي است. اين گروه شواهد متعددي بر اين ادعا ذکر مي کنند؛ همان گونه که کلمه «قلم» کنايه از علم و فرهنگ است. آنان شمشير را نماد قدرت و جهاد مسلحانه دانسته، مي گويند: هر ابزاري که قدرت حضرت را به نمايش بگذارد، مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد.

 با توجه به تکامل خارق العاده علم در آن زمان، ممکن است سلاح هايي فراهم آيد که هرگز در تصور انسان هاي امروز قابل درک نباشد. بنابراين، اين مسئله به اهلش واگذاشته شده است.

 ضمن اينکه قيام آن حضرت، قيامي است متکي بر قدرت الهي که قدرتي است فوق حد تصور. البته در برخي کتب آمده: زمان قيام، سلاح هاي پيشرفته از کار مي افتد. آنچه به يقين است، اينکه قدرت الهي در قيام امام زمان متجلي مي شود.

#پرسش_و_پاسخ_مهدوي 40

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/18157
0 نظر