× تماس با ما
0 0 نظرات 403 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1397/05/22

مفهوم رجعت چیست و چه زمانی اتفاق می افتد؟

مفهوم رجعت چیست و چه زمانی اتفاق می افتد؟

 رجعت به معناي بازگشت است. يعني خدا گروهي از مردگان را با همان شکل خود به دنيا باز ميگرداند. از نظر شيعه و طبق روايات فراوان، در زمان ظهور، برخي از مردم که از دنيا رفته اند دوباره زنده مي شوند. اصل رجعت يک امر مسلّم قرآني است.

 خداوند در آيات متعددي به زنده شدن برخي مردگان اشاره دارد. مانند زنده شدن عزير، گروهي از بني اسرائيل، هزاران نفر، مقتول بني اسرائيل، زنده شدن پرندگان به دست حضرت ابراهيم، زنده شدن مردگان توسط حضرت عيسي.

 در عهد عتيق (کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان) نيز نمونه هايي ذکر شده است. مانند زنده شدن کودکي به دست اليشع، زنده شدن پسري به دست ايليا. طبق اين نقل ها و داستان ها، رجعت امري ممکن و حتمي است و زنده شدن مردگان در همين دنيا نيز امکان وقوع دارد.

#پرسش_و_پاسخ_مهدوي 37

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/18154
0 نظر