× تماس با ما
0 0 نظرات 542 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1397/02/03

تعریف لغت و اصطلاحی انتظار چیست؟

تعریف لغت و اصطلاحی انتظار چیست؟

 انتظار در لغت به معناي چشم به راه بودن، ديده باني، صبر در امور و نوعي اميد بستن به آينده است و منتظر به کسي گفته ميشود که از وضع موجود و حاضر راضي نيست و براي وضع بهتري در تلاش است.

 انتظار در اصطلاح عبارت است از چشم به راهي براي آينده اي که در آن ظلم و ستم و بي عدالتي ها نباشد و جهان از همه زشتي ها رهايي يابد و عدالت در جهان حاکم شود.

 انتظار، اميد به آمدنِ انسان کاملي است که جهان توسط او پر از عدل و داد شود و آسايش و امنيت و خير در جهان برقرار گردد.

#پرسش_و_پاسخ_مهدوي 34

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/18151
0 نظر