× تماس با ما
0 0 نظرات 196 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1397/01/27

محل سکونت امام زمان کجاست؟

محل سکونت امام زمان کجاست؟

جواب: دوران زندگي و محل سکونت ايشان قبل از ظهور به سه دسته تقسيم ميشود:

1- محل سکونت حضرت در زمان حيات پدرشان؛ ايشان در اين زمان قطعا در شهر سامرا ساکن بودند.

2- محل سکونت حضرت بعد از شهادت امام عسکري در زمان غيبت صغري؛ از شواهد و قرائن معلوم است که ايشان در اين مدت در عراق زندگي ميکردند چرا که چهار نايب حضرت که با ايشان رابطه ي مستقيم داشتند، در عراق بودند خصوصا در بغداد.

3- محل سکونت حضرت در زمان غيبت کبري؛ به استناد برخي روايات، امام عصر در همه جا حضور پيدا ميکنند و يوسف وار بطور ناشناس در بين مردم رفت و آمد مي کنند در حاليکه مردم او را نميشناسند.

#پرسش_و_پاسخ_مهدوي 31

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/18148
0 نظر