× تماس با ما
0 0 نظرات 154 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1396/12/14

اولین بار چه کسی با امام زمان بیعت کرده؟

اولین بار چه کسی با امام زمان بیعت کرده؟

پاسخ: از روايات چنين استفاده ميشود که اولين کسى که با حضرت مهدى بيعت کرده وبه دست مبارک آن جناب بوسه ميزند، حضرت جبرئيل امين فرشته مقرب الهى است.

 از امام صادق روايت است که فرمودند: (آنگاه که خداوند به حضرت قائم اجازه خروج دهد، آن حضرت به منبر رود، پس مردم را به سوى خويش دعوت کند، و به خداوند سوگندشان دهد، و به حق خويش آنها را بخواند، و به اينکه بين ايشان به رَوش رسول خدا رفتار کند و به کردار آن حضرت عمل کند. آنگاه خداوند جبرئيل را مى فرستد که نزد او بيايد، جبرئيل در حجر اسماعيل نزد آن حضرت مى آيد و ميگويد: به چه چيز مردم را مى خوانى؟

حضرت قائم دعوت خود را به او خبر دهد. جبرئيل ميگويد: من نخستين کسى هستم که با تو بيعت ميکنم، دست خود را براى بيعت باز کن، پس دست به دست آن حضرت گذارد، و بيش از 310 مرد نزد او بيايند و با او بيعت نمايند، و در مکه مىماند تا يارانش به ده هزار نفر برسد، سپس از آنجا به مدينه رهسپار گردد.

#پرسش_و_پاسخ_مهدوي 29

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/18146
0 نظر