× تماس با ما
0 0 نظرات 133 بازدید
تاریخ انتشار 21 - 1396/11/24

این همه بلایی که بر سر شیعیان وارد میشود چیست؟

این همه بلایی که بر سر شیعیان وارد میشود چیست؟

پاسخ: ابتدا لازم است اصل اين جملات که در نامه اي براي شيخ مفيد نوشته شده را بدانيم.

 "سلام بر تو اي دوستي که در دين مخلص و در مورد ما به يقين مخصوص گشته اي، ما در مورد تو، خداوند را سپاس گزاريم.... ما از ياري رساندن به شما کوتاهي نکرده، فراموشتان نميکنيم. و اگر چنين نبود ناگواري ها بر شما نازل و دشمنان شما را نابود مي ساختند..."1

 اگر دقت شود ذيل حديث ميگويد بلايي که باعث نابودي شيعيان ميشود، نه اينکه سختي و گرفتاري هايي چون جنگ، زلزله و... دامن گير هيچ يک از افراد نميشود. چرا که اين سنت الهي است و بلاها باعث تربيت و رشد انسان ميشود.

 همچنين مهمترين شرط اين عنايت و تداوم آن، دينداري است که بايد بکوشيم تا به دامن گناه و فساد سقوط نکنيم.2

 1. بحار الانوار، جلد 53
2. پرسش و پاسخ دانشجويي، ج27

#پرسش_و_پاسخ_مهدوي 26

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/18143
0 نظر