× تماس با ما
0 0 نظرات 307 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1396/11/04

منظور از شرایط ظهور چیست و با علائم ظهور چه تفاوتی دارد؟

منظور از شرایط ظهور چیست و با علائم ظهور چه تفاوتی دارد؟

 پاسخ: شرايطِ يک پديده به اموري گفته ميشود که آن پديده به آنها وابستگي وجودي دارد، و تا آنها نباشند آن شيء به وجود نمي آيد. طبق اين تعريف، شرايط ظهور به اموري گفته ميشود که امر ظهور به آنها وابسته بوده و تا آنها محقق نشوند، ظهور رخ نميدهد.

  اما علائم ظهور به اموري گفته ميشود که بيانگر نزديکي امر ظهور هستند و تحقق هر يک از آنها نشانگر نزديک شدن ظهور است. با توجه به اين تعريف که از شرايط و علائم ذکر شد، تفاوت هايي بين اين دو موضوع وجود دارد، منتها تفاوت اساسي اين است که وابستگي ظهور به شرايط، يک ارتباط و وابستگي تام وجودي و حقيقي است، ولي علائم براي ظهور، فقط حالت کاشِفيَت دارند.

  اختلاف ها و تفاوت هاي ديگري هم وجود دارد، از جمله اينکه نشانه هاي ظهور به صورت پراکنده و جدا از هم ميتوانند رخ بدهند و در نهايت امام زمان ظهور کند، ولي شرايط بايد با هم و در کنار يکديگر باشند تا ظهور رخ دهد.

#پرسش_و_پاسخ_مهدوي 23

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/18140
0 نظر