× تماس با ما
0 0 نظرات 192 بازدید
تاریخ انتشار 17 - 1396/07/17

نائبان امام زمان چه وظایفی داشتند؟

نائبان امام زمان چه وظایفی داشتند؟

 پاسخ: آنچه قابل بيان است، نوّاب اربعه در طول غيبت صغري نقش بسيار مهمي داشته اند و وظايف آنها را ميشود در امورات مختلف بيان کرد. مثلا:

1- زدودنِ شک و حيرت درباره وجود امام عصر
2- حفظ امام از راه پنهان داشتنِ نام و مکانِ حضرت
3- سازماندهي و سرپرستي سازمان وکالت

4- پاسخگويي به پرسش هاي فقهي و مشکلات عقيدتي

5- اخذ و توزيع اموال مربوط به امام
6- مبارزه با مدعيان دروغين نيابت و بابيت و افشاي ادعاهاي باطل آنان
7- آماده سازي مردم براي پذيرش غيبت کبري.

 مطالعه بيشتر در کتاب ارزشمند تاريخ عصر غيبت تاليف پور سيد آقايي.

#پرسش_و_پاسخ_مهدوي 13

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/18126
0 نظر