× تماس با ما
0 0 نظرات 181 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1396/05/23

آیا امام زمان، دین جدیدی می آورند؟

آیا امام زمان، دین جدیدی می آورند؟

جواب: قرآن، آخرين کتابِ خدا و اسلام، پايان بخشِ همه اديان آسمانيست و حضرت محمد(ص) آخرين پيامبر خداست. پس از ايشان، امامان مُفسّر دين بودند. در زمان خُلَفا و حُکّام ظلم، خيلي از مسائل عمل نشد و برخي را نيز تغيير دادند و اهل بيت يا بر اساس تقيّه سکوت کردند يا موفق به دفاع از اصل اسلام نشدند. بعد از غيبت امام زمان نيز خيلي از مسائل اسلامي مُبهم ماند و هر يک از عُلَما برداشت متفاوتي از احکام داشت. درحاليکه واقعيت يکيست و با وجود حضرت، اختلافات رفع ميشود.

 منظور از آيين جديد در روايات اين است که حضرت تحريفات و نظرهاي باطل را کنار ميگذارند و بدعت ها را باطل ميکنند و احکام اصلي اسلام را بدون سهل انگاري اجرا مينمايند. که اين موضوع براي مردم که از اصل اسلام فاصله گرفته اند، تازگي دارد ولي اين دين، جديد نيست.

#پرسش_و_پاسخ_مهدوي 5

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/18113
0 نظر