× تماس با ما
0 0 نظرات 278 بازدید
تاریخ انتشار 19 - 1396/05/02

مشخصات و صفات ظاهری امام زمان چیست؟

مشخصات و صفات ظاهری امام زمان چیست؟

 جواب: بر حسب روايات و برخي ملاقات هاي معتبر ميتوان گفت که امام مهدي:

 1-شبيه ترينِ مردم به پيغمبر اسلام. 1-چهره اي زيبا، جوان حدود سي الي چهل ساله. 3-قامتي متوسط و باريک و قوي. 4-رنگ چهره، سفيد مايل به سرخ(گندم گون). 5-موي سر بلند و کمي مجعد و شِکَن دارد. 6-پيشاني بلند و درخشان و داراي اثر سجده و داراي خال سياه روي گونه. 7-شانه هاي قوي و بزرگ. 8-سينه اي فراخ. 9-چشمان درشت و سياه رنگ. 10-ابرواني کشيده و بلند، بيني و ساق هاي باريک.

 معرفي منابع براي مطالعه بيشتر: 1- "معصوم چهاردهم" تاليف آيت اللهي. 2- "يوسف زهرا" اثر آيتي. 3- "مهدي امام حاضر" نوشته ي بهادري نژاد. 4- "گل نرگس" تاليف محمدعلي شهاب.

#پرسش_و_پاسخ_مهدوي 2

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/18108
0 نظر