× تماس با ما
0 0 نظرات 521 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1398/04/25

اینجا میدان جنگ است؛ مراقب باش!

اینجا میدان جنگ است؛ مراقب باش!

اينجا ميدان جنگ است؛ مراقب باش!

 همه پژوهشگران حوزه رسانه، معتقدند که رسانه ها، بخصوص رسانه هاي ديداري و شنيداري، بر فکر، زندگي و رفتار مخاطبانشان اثر مي‌گذارند؛ اما در اينکه هر کدام به خودي خود چقدر تاثيرگذارند، اختلاف نظر وجود دارد.

 نظريه گلوله جادويي، زماني مطرح شد که هيتلر توانست در جنگ جهاني اول به وسيله راديو، اثري جادويي بر مخاطبان بگذارد. اين نظريه جزء اولين نظريه هايي ست که به موضوع اثرگذاري رسانه هاي جمعي بر نوع نگاه و رفتار مخاطب پرداخته و بر اين اصل استوار است که رسانه، اثري مستقيم، قوي و يکسان بر مخاطبان دارد و مخاطب در مقابل پيام آن خلع سلاح است و خواسته و ناخواسته آن را مي‌پذيرد.

 اما اين ديدگاه در سال 1950 ميلادي به اين خاطر که حاصل مشاهده محبوبيت مطبوعات و رسانه‌هايي مانند فيلم و راديو و نه حاصل کاوش هاي علمي بود، پس از مدتي توسط پژوهشگران کنار گذاشته شد.

 نظريه هاي رسانه، عليرضا #پورمسعود

#مهدويت_و_رسانه 28

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/17992
0 نظر
دسته بندی