× تماس با ما
0 0 نظرات 120 بازدید
تاریخ انتشار 16 روز پیش

پای تو به رکاب اسب نمیرسید و پای من به بلندای نگاه تو...

پای تو به رکاب اسب نمیرسید و پای من به بلندای نگاه تو...

پاي تو به رکاب اسب نميرسيد و پاي من به بلنداي نگاه تو...

#قاسم جان! چقدر زود بزرگ شدي و فهميدي:

ضرب سُمِ اَسبان، اَحلي مِنَ العَسل است؛ اگر حاصلش شهادت در راه امام زمانت باشد...

 ششمِ #محرم

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/17592
0 نظر
دسته بندی