× تماس با ما
0 0 نظرات 41 بازدید
تاریخ انتشار 21 روز پیش

این خانه از پای بند ویران است

این خانه از پای بند ویران است

اين خانه از پاي بند ويران است

 يکي از مهمترين ادعاهاي احمدالحسن، ادعاي وصايت به عنوان فرزند امام مهدي است؛ او براي اثبات اين ادعا به روايتي از کتاب الغيبه شيخ طوسي استناد مي‌کند که امام صادق از پدرانش و آنها از اميرالمومنين نقل کردند که پيامبر در شب وفاتش فرمود: يا علي! بعد از من دوازده امام مي‌باشد و بعد از آنها دوازده مهدي هستند...

 احمد الحسن ( #يماني_دروغين ) مدعي است که مطابق اين روايت، فرزند حضرت حجت و اولين مهدي بعد از ايشان است. شيخ حر عاملي در توضيح اين  روايت آورده است: «اما درباره حديث دوازده مهدي پس از دوازده امام، اخباري در اين مضمون صادر شده است که خالي از اشکال و مخالفت نيستند... به خاطر اينکه با ساير روايات تعارض داشته و بالجمله محل توقف مي‌باشد... ضمن اينکه شيخ طوسي اين روايت را در رديف احاديثي که از طريق مخالفين در نص ائمه صادر شده، آورده است.» (1)

 همانند شيخ حر عاملي، بسياري از علماي شيعه اين روايت را مخالف مشهور دانسته و آن را به عنوان خبر شاذ و نادر معرفي کرده اند. (2)

 1- شيخ حر عاملي، الفوائد الطوسيه، فائده 37، ص115؛ 2- درسنامه نقد و بررسي جريان احمد الحسن بصري، علي محمدي هوشيار، چاپ اول، ص 49
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/mahdiaran/post/16497
0 نظر
دسته بندی