× تماس با ما
2 0 نظرات 777 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1399/06/15

بام سبز راهی برای افزایش سرانه فضای سبز شهرها

بام سبز راهی برای افزایش سرانه فضای سبز شهرها

 

سابقه استفاده از بام سبز به باغ هاي معلق بابل باز مي گردد. ايرانيان نيز در استفاده از بام هاي سبز از پيشگامان اين عرصه محسوب مي شوند و در طاق ها از گياهاني نظير انواع رز و پيچ هاي رونده استفاده مي کردند. با توجه به گسترش شهرنشيني در شهر تهران و افزايش جمعيت، به مرور از تعداد باغات کاسته شد و ساختمان هاي بلند مرتبه جايگزين آنها شدند و شهر را با کاهش فضاي سبز و سرانه فضاي سبز مواجه ساختند. با سبز کردن بام هاي شهر تهران مي توان سرانه فضاي سبز را افزايش داد به ايجاد فضايي مفرح در پشت بام ها کمک کرد.

 

گياهان به جلوگيري از انتشار ذرات معلق در هوا کمک مي کنند يک مترمربع از بام سبز علفي مي تواند 0.2 کيلوگرم از ذرات معلق هوا را در سال حذف نمايد؛ از طرفي فيلترکردن آلودگي هاي هوا و دي اکسيدکربن به کاهش بيماري هاي تنفسي مانند آسم کمک مي کند. وجود بستر کشت گياهي طول عمر قير گوني بام را افزايش مي دهد. از طريق بام هاي سبز مي توان آب هاي سطحي نظير آب باران را در سيستم زهکش بام سبز ذخيره کرد و روان آب هاي سطحي را کاهش داد. در روزهاي گرم تابستان استفاده از اين سيستم سبب کاهش دماي بام و در زمستان نيز به گرم ماندن دماي بام کمک مي کند به طور کلي درکنترل ميزان مصرف انرژي تاثير بسزايي دارد. 

 

گياهان به خودي خود باعث کاهش آلودگي صوتي مي شوند بستر کشت و گياهان تا 3 دسي بل شدت صوت را کاهش مي دهند. با سبز شدن بام ها فضاهايي براي استراحت و تجمع افراد فراهم مي شود. در کشورهايي نظير کانادا و مالزي سبزيجات مورد استفاده بر روي بام ها کشت مي شود و از اين طريق به اقتصاد خانواده ها کمک شاياني مي شود.

 

براي احداث بام سبز بايد قبل از احداث ساختمان محاسبات مربوط به سيستم بام سبز صورت بگيرد اما براي ساختمان هاي ساخته شده هم قابليت احداث وجود دارد بايد وزن سازه براي تحمل پي را در نظر گرفت و از سازه هاي سبک استفاده کرد. بام سبز به دو روش اجرا مي شود: سيستم گسترده و سيستم متمرکز، تفاوت اين دو به عمق بستر کشت و اهداف بوم شناختي باز مي گردد. در سيستم هاي فشرده(intensive) محيط کشتي با عمق دست کم 20 سانتي متر استفاده مي شود و مانند فضاي سبز موجود روي سطح زمين است، اما سيستم (extensive) به معني گسترده و پهناور، تنها يک پوشش سبز را روي بام ايجاد مي کند و محيط کشتي با عمق 2 تا 20 سانتي متر را به خوداختصاص داده و بيشتر به منظور هدف هاي بوم شناختي بنا مي شود. از نمونه بام هاي سبز گسترده در شهر تهران مي توان به باغ کتاب تهران و کتابخانه دانشگاه علامه اشاره کرد.

 

#فائزه_مينايي

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/59155
0 نظر