× تماس با ما
1 0 نظرات 675 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1399/06/06

وابستگی کشور به واردات خوراک دام، پاشنه آشیل نظام در بزنگاه‌های سیاسی-اقتصادی

وابستگی کشور به واردات خوراک دام، پاشنه آشیل نظام در بزنگاه‌های سیاسی-اقتصادی

لزوم متنوع سازي مبادي وارداتي دانه هاي روغني بخش سوم 

 

در گزارش هاي قبلي وضعيت وابستگي کشور و مبادي واردات 3 نهاده اصلي دام و طيور مورد بررسي قرار گرفت. در بررسي ها مشخص بود ايران در تامين ذرت، کنجاله سويا و جو دامي حدود 75 درصد به واردات وابسته است و اين محصولات را از کشورهاي اروپايي و شرکت هاي آمريکايي تامين مي کند.

 

فارغ از آنکه در کوتاه مدت بايد مبادي واردات اين محصولات اصلاح شود که پيشنهاداتي نيز در اين زمينه ارائه شد اما در بلندمدت دولت بايد برنامه مناسبي براي تامين نهاده هاي مورد نياز داشته باشد. بررسي وضعيت اقليم کشور نشان مي‌دهد کشور در زمينه توليد جو مي تواند به راحتي و با اتکا به ظرفيت هاي اقليمي به خودکفايي برسد و براي توليد دو محصول ديگر نيز بايد تدابير موثرتري انديشيده شود. در جدول ضميمه آمار مربوط به سطح زيرکشت و ميزان توليد 3 محصول ذرت، سويا و جو به طور ميانگين براي 6 سال اخير مشخص است. 

 

امکان توليد دانه سويا و ذرت به دليل اقتضائات اقليمي کشور فعلا در استان هاي شمالي و برخي از استان هاي جنوبي امکان پذير است. با توجه به توليد برنج در استان هاي شمالي کشور بنابراين امکان توليد دانه سويا در اين مناطق وجود نخواهد داشت و نهايتا ميزان توليد اين محصول تحت هر شرايطي افزايش چشم گيري نخواهد داشت. به همين منظور نياز است تا از محصولات جايگزين که درصد پروتئين و چربي مناسبي مانند دانه سويا داشته و امکان توليد آن نيز در اکثر مناطق کشور وجود داشته باشد، استفاده شود. وزارت جهاد کشاورزي طي سال هاي اخير اقدام به حمايت از توليد دانه کلزا کرده است اما توليد اين محصول وابسته به اجراي صحيح قانون خريد تضميني و نيز اجراي صحيح سياست هاي تجاري در جهت مديريت واردات دانه هاي وارداتي است. 

 

از سويي ديگر بررسي ها نشان مي دهد وزارت جهاد کشاورزي مي تواند با توسعه بذور کنجد و گلرنگ از کنجاله و روغن اين محصولات نيز استفاده کند. البته توسعه توليد اين محصولات بايد از طريق توسعه دانش توليد بذور متناسب با اقليم و نيز توسعه مکانيزاسيون همراه باشد. همچين براي کاهش ميزان واردات ذرت بايد علاوه بر استفاده از ظرفيت کنوني توليد ذرت در کشور اقدام به استفاده از محصولات جايگزين نظير سوروگوم يا جو بدون پوشينه کرد. اين دو محصول قابليت توليد در ايران را دارند و براي استفاده در جيره دام و طيور به عنوان جايگزين ذرت مي توانند موثر واقع باشند.

 

گفتني است طي سال هاي اخير دولت چين براي مقابله با آمريکا در جنگ تجاري با اين کشور جهت کاهش واردات ذرت از آمريکا اقدام به حمايت از توليد اين محصولات کرد. در نهايت دولت مي تواند براي کاهش ميزان وابستگي به واردات اين نهادها اقدام به کشت فراسرزميني در برخي کشورهاي اوراسيا کند. لازمه کشت فراسرزميني در اين کشورها ثبات اقتصاد داخلي و انعقاد تفاهم نامه همکاري ميان دولت ايران با کشورهاي اين منطقه است. در حال حاضر بسياري از کشورهاي حوزه خليج فارس با انعقاد قرارداد همکاري بسياري از نيازهاي غذايي خود را از طريق کشت فراسرزميني در اين کشورها تامين مي کنند.

 

مسئوليت حمايت از توليد و برنامه ريزي براي کاهش وابستگي به واردات نهاده هاي دام و طيور در حال حاضر بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است. اين وزارتخانه در عمل به اجراي بند 6 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي بايد برنامه ريزي دقيقي براي کاهش وابستگي کشور به واردات اين محصولات از طريق توليد محصولات جايگزين، اجراي صحيح قانون خريد تضميني و کشت فراسرزميني کند. علاوه بر اين، وزارت جهاد کشاورزي به واسطه تکليفي که قانون تمرکز وظايف کشاورزي در حوزه مديريت تجارت محصولات اساسي بر عهده اش نهاده، موظف به ساماندهي بازار داخلي دانه هاي روغني است. 

 


لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/58970
0 نظر