× تماس با ما
1 0 نظرات 867 بازدید
تاریخ انتشار 24 روز پیش

اردوی جهادیِ غربیها

اردوی جهادیِ غربیها

والنتوريسم (والنتيرينگ توريسم)، گردشگريِ خدمت‌رسانيِ داوطلبانه به جوامعِ کشورهاي کم‌برخوردار

 انتقاداتِ گوناگوني به اين نوع گردشگري وارد مي‌شود، که در مقياسِ ملّي (گردشگريِ خدمت‌رسانيِ داوطلبانه به هم‌وطنان)، عمدتاً فاقد موضوعيت و يا قابل‌رفع هستند

 

Volunteer Tourism: Still Some Way to Go

https://www.diggitmagazine.com/articles/volunteer-tourism-still-some-way-go

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/58938
0 نظر
دسته بندی