× تماس با ما
3 0 نظرات 808 بازدید
تاریخ انتشار 09 - 1399/06/04

وابستگی کشور به واردات خوراک دام، پاشنه آشیل نظام در بزنگاه‌های سیاسی-اقتصادی

وابستگی کشور به واردات خوراک دام، پاشنه آشیل نظام در بزنگاه‌های سیاسی-اقتصادی

لزوم متنوع سازي مبادي وارداتي دانه هاي روغني بخش دوم

 

در گزارش قبلي ميزان توليد و واردات نهاده هاي دام و طيور پرمصرف به صورت کامل مشخص شد. بر اساس گزارش مراکز آماري، ميزان وابستگي کشور به واردات 3 نهاده اصلي دام و طيور به طور متوسط 75 درصد است. در اين گزارش اقدام به بررسي مبادي واردات اين محصولات و نيز راه هاي امن جايگزين براي تامين اين محصولات خواهيم کرد. بر اساس بند 6 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به منظور تامين کالاهاي اساسي بايد برنامه ريزي دقيقي صورت بگيرد و چنانچه امکان تامين اين محصولات از طريق توليد داخلي به هر دليلي وجود نداشته باشد بايد از طريق مبادي مختلفي اين محصولات تامين شود تا مشکلي در تامين اين محصولات به وجود نيايد. بررسي مبادي واردات اين محصولات طي سال هاي اخير نشان دهنده وجود اشکال بزرگ در زمينه سياست تجاري کشور به منظور حفظ امنيت غذايي کشور است. در جدول ضميمه مبادي واردات 3 نهاده اصلي دام و طيور به صورت کامل مشخص شده است.

 

همانطور که مشخص است ايران محصولات مورد نظر را از برخي کشورهاي آسيايي و آمريکاي جنوبي تامين مي کند اما کشورهاي اروپايي و امارات اقدام به واسطه گري مي کنند. اين به معني آن است که بازرگانان و دولت ايران، محصول مورد نياز خود را از طريق برخي شرکت هاي واسطه و بانک هاي اروپايي و اماراتي از کشورهاي اصلي صادرکننده محصول خريداري مي کند. خريد اين محصولات از کشورها و شرکت هاي واسطه اولين تهديد جدي در تامين نهاده هاي دام و طيور است چرا که در شرايط تحريم بانکها و شرکتهاي اين کشورها کمترين همکاري را با تجار و دولت ايران دارند. بنابراين روند تامين کالاها دچار مشکلاتي مي شود، بنابراين واسطه گري اين شرکت ها و بانک ها بايد به صورت جدي کنار گذاشته شود.

 

رهبر معظم انقلاب در دوم تيرماه سال 1394 در اين خصوص با تاکيد بر انتخاب صحيح کشورها در تامين محصولات اساسي، اصول کلي بر روند تجارت محصولات را مشخص نمودند. ايشان در اين سخنراني تاکيد کردند: «برخي اوقات تأمين برخي کالاها و نيازها از دو مسير امکان پذير است؛ يک مسير از طريق اروپا و آسان و مسير ديگر از طريق غير اروپا ولي سخت». ايشان در ادامه فرمودند، مسير اول گرچه آسان اما در عين حال «مهلک»، «مضر»، «در تنگنا نگهدارنده»، «ضعيف کننده دوستان و قوي کننده دشمنان» است؛ بر اساس گفته هاي مقام معظم رهبري اين روش «زمام اختيار امور داخلي را به دست دشمن مي دهد». بنابراين بايد طراحي بهتري در خصوص مبادي واردات نهاده هاي دام و طيور با توجه به اصول اعلامي از سوي رهبر انقلاب صورت گيرد.

 

با بررسي شرايط توليد و صادرات نهاده هاي دام و طيور توسط سايرکشورها مشخص شده است که ايران مي تواند بخشي يا تمام محصولات مورد نياز خود را در اين 3 محصول از کشورهاي روسيه، قزاقستان و هند تامين کند. در حال حاضر مسئوليت اصلي واردات محصولات اساسي برعهده وزارت صمت و شرکت بازرگاني دولتي ايران است. اين وزارتخانه بايد با برنامه ريزي مناسب و با ايجاد تفاهم نامه همکاري مستقيم با اين کشورها اقدام به ايجاد مسير تجارت آسان کند تا بازرگانان ايراني به راحتي اقدام به تامين محصولات مورد نياز کشور کنند. در ادامه اقدام به بررسي ظرفيت توليد داخلي نهاده هاي دام و طيور و امکان استفاده از محصولات جايگزين خواهيم کرد.

 


لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/58915
0 نظر