× تماس با ما
3 0 نظرات 123 بازدید
تاریخ انتشار 13 روز پیش

روستای دوین ار توابع شهرستان شیروان همچنان درگیر جدی تامین آب برای تولید غذا و کشاورزی / کشاورزی را درنیابید باید منتظر سیل مهاجرین به شهرها باشیم!

روستای دوین ار توابع شهرستان شیروان همچنان درگیر جدی تامین آب برای تولید غذا و کشاورزی / کشاورزی را درنیابید باید منتظر سیل مهاجرین به شهرها باشیم!

روستاي دوين از توابع شهرستان شيروان و استان خراسان شمالي است. شغل مردم اين روستا کشاورزي است. در سال هاي گذشته با وجود چشمه آب به عنوان تنها منبع آبي زمين هاي روستا، زراعت، باغداري و دامداري در اين روستا رونق خوبي داشت. در سال‌هاي اخير به دليل خشک شدن چشمه و عدم مجوز حفر چاه به روستائيان باعث خشک شدن باغات و زمينهاي زراعي اين روستا شده است. برداشت‌هاي مجاز و غير مجاز کارخانه‌هايي مانند نيروگاه و شهرک عشاير در بالا دست اين روستا از آب، باعث شد، مردم نه تنها آبي براي کشاورزي نداشته باشند بلکه براي تامين آب خوردن نيز با مشکلاتي مواجه شوند. شهرکهاي صنعتي و نيروگاه کنار اين روستا مي توانند ده‌ها حلقه چاه عميق حفر کنند، اما 400 خانواده مردم روستا حق استفاده از چاه را براي امرار معاش خود ندارند. همين موضوع سبب شد که از زمان خشک شدن چشمه، امرار معاش اصلي مردم اين روستا تنها از طريق دامداري و چراي دام در مراتع باشد. 

مراتع روستاي دوين 2390 هکتار در قالب 66 پلاک ثبتي است، که از اين تعداد 59 مورد آن داراي سند شخصي است و به صورت ارثي به اهالي روستا رسيده و 7 مورد ديگر بدون صاحب است.که اداره کل منابع طبيعي بيش از آن 7 مورد پلاک را براي خود سند زده است و حدود 750 هکتار از زمين‌هاي مردم روستا را جزو منابع ملي اعلام کرده و به اين ترتيب زمين‌هاي بسياري از مردم روستا از آن‌ها گرفته شده است.

 

در سالهاي اخير اداره منابع طبيعي، فرمانداري و با همدستي نماينده وقت شيروان در مجلس، زمينهاي مراتع اين روستا را براي ساخت نيروگاه سيکل ترکيبي شيروان، شهرک صنعتي، شهرک عشايري، دانشگاه و چند نهاد و کارخانه ديگر در اختيار گرفته است. زمين‌هاي مراتع شخصي مردم دوين روز به روز بيشتر در اختيار به ظاهر توليدکنندگان قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب مردم روستا هر روز فقير‌تر و برخي کارخانجات با زمين رايگان و يا ارزان قيمت که از دولت خريده‌اند، بر سود خود مي‌افزايند. جالب اينجاست که برخي از زمين‌هايي که دولت در اختيار بخش خصوصي قرارد داده ، بلااستفاده مانده است. مثلا براي ساخت نيروگاه خورشيدي 100هکتار از زمين‌هاي مراتع را گرفتند و دورش را کانال حفر کردند، اما هيچ نيروگاهي ساخته نشده و يا40هکتار به دانشگاه آزاد داده اند تا به محل درس و دانشگاه تبديل شود، اما اکنون خودشان در آنجا کشاورزي مي‌کنند و اجازه استفاده براي روستائيان نيز داده نشده است.

 

در زمان واگذاري زمينهاي مراتع به مردم قول داده مي شد که ساخت کارخانه، نيروگاه، شهرک صنعتي و غيره باعث اشتغال خود مردم روستا مي¬گردد و آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده اين است که حتي کارگران اين کارخانه‌ها از مردم روستا نيستند. و مردم خواهان اشتغال روستائيان در کارخانه هايي هستند که روي زمينهايشان ساخته شده، و اين خواسته به حق اين مردم است. 

 در تازه ترين اقدام، اداره منابع طبيعي و فرمانداري شيروان، حدود 100 هکتار از مراتع روستا را در اختيار بخش خصوصي براي احداث گلخانه قرار داده که اين موضوع باعث شکايت مردم روستائيان شده و مردم روستا اعتراض ميداني را راه حلي براي زنده کردن حقشان مي يابند و سه روز در محلي که بنا بوده کلنگ زني گلخانه اتفاق بيفتد، تجمع مي کنند. در روز اجراي کلنگ زني که مصادف با روز آخر فعاليت مجلس دهم بوده، فضا امنيتي شده و نيروي انتظامي، مردم روستا را بدون نتيجه، از محل متفرق مي کند. 

 

مردم روستاي دوين براي احقاي حقشان نه به فرماندار و مديرکل‌ها اميدي دارند و نه به استاندار و دادستان. آن‌ها آخرين راه براي زنده کردن حقشان را رئيس قوه قضائيه مي دانند و طي نامه اي به صراحت از اداره کل منابع طبيعي استان و فرماندار شيروان شکايت کرده و پشت پرده مشکلاتشان را مربوط به نماينده سابق مجلس مي‌دانند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/37914
0 نظر