× تماس با ما
1 0 نظرات 256 بازدید
تاریخ انتشار 09 - 1399/03/24

زاگرس به این زودی‌ها احیا نمی‌شود

زاگرس به این زودی‌ها احیا نمی‌شود

 ملک نيا متخصص جنگلداري: 

 

??مديريت حريق‌ جنگلي فقط تامين تجهيزات اطفا نيست 

??زاگرس به اين زودي‌ها احيا نمي‌شود 

??آتش‌سوزي در زاگرس آثار سوء اقتصادي و رواني به دنبال دارد 

??سازمان جنگل‌ها تعارضات خود با مردم محلي را برطرف کند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/37610
0 نظر