× تماس با ما
0 0 نظرات 216 بازدید
تاریخ انتشار 00 - 1399/03/24

تشکیل شورای تجارت خارجی

تشکیل شورای تجارت خارجی

 

??دکتر احسان قمري، مدير کل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت و استاد اقتصاد دانشگاه در يادداشتي براي «نود اقتصادي» نوشت: تشکيل شوراي تجارت خارجي در راستاي نامگذاري سالجاري از سوي مقام معظم رهبري با عنوان سال جهش توليد و همچنين اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در خصوص درونزايي و برونگرايي اقتصاد است.

 

??اهميت صادرات غيرنفتي در شرايط اخير با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه و همچنين مشکلات ناشي از شيوع ويروس کوويد 19  از اواخر سال گذشته بر کسي پوشيده نبوده و صادرات به عنوان پيشران توسعه همه جانبه در جهت تامين منابع ارزي جهت واردات کالاهاي اساسي، مواد اوليه و ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز توليد کالاهاي نهايي نقش بسزايي در مقوله جهش توليد ايفا مي‌نمايد.

 

??سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولي تجارت خارجي کشور، فعاليت‌هاي متنوعي در جهت تمرکز امور سياستگزاري تجارت خارجي کشور را در دستور کار خود قرارداده است و تشکيل کارگروه‌هاي مختلف در راستاي استفاده از نظرات انديشمندان ، صاحبنظران دولتي و خصوصي و همچنين جامعه صادرکنندگان و بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي بوده و پس از اخذ نظرات و پيشنهادات ايشان ، نسبت به تصميم گيري و ارائه راهکار با هدف مرتفع نمودن مشکلات پيش روي صادرات غير نفتي اقدام مي نمايد.

 

??در واقع ، تشکيل کارگروه‌هاي مختلف از جمله کميته کارشناسي شورايعالي توسعه صادرات غير نفتي ، کميته اقدام صادراتي و همچنين شوراي تجارت خارجي با توجه به تنوع مباحث تجاري و ضرورت نگاه کارشناسي به موضوعات صورت پذيرفته است . ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به متغيرهاي متعدد اثر گذار بر تجارت خارجي که بسياري از انها برونزا بوده و لازم است با دقت کارشناسي و تخصصي در خصوص انها بررسي انجام داد.

 

??موضوعات تجارت خارجي از چنان تنوعي برخوردار است که دستگاه‌هاي دولتي و تشکل‌هاي متعددي را به خود مشغول داشته است و سازمان توسعه تجارت ايران با تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي، ضمن گرداوردن مجموعه هاي مختلف در زير چتر واحد ، از توان کارشناسي و تخصصي ايشان به نحو احسن استفاده مي نمايد.

 

??موضوعاتي همچون حمل و نقل و لجستيک صادراتي ، مسائل بانکي و ارزي ، گمرک ، مرزها ، استاندارد و کيفيت صادراتي،‌ مشوق‌هاي صادراتي، مسائل مالياتي، ثبت سفارش واردات و... که هر يک توسط نهادي خاص پيگيري مي شود از چنان تنوعي برخوردارند که سازمان توسعه تجارت ايران با تشکيل کارگروه‌هاي مختلف ، فرماندهي واحد در حوزه تجارت را به منصه ظهور مي‌رساند.

 

??از سوي ديگر موضوعات صادراتي در حوزه بنگاه‌هاي صادراتي يا خرد و حوزه تشکل‌هاي صادراتي و يا کشوري در حوزه کلان از ساختار متفاوتي برخوردار بوده و لازم است در شرايط ويژه مورد بررسي قرار گيرد. تشکيل شوراي تجارت خارجي توسط سازمان توسعه تجارت و بر اساس دستور سرپرست وزارت صمت بيانگر توجه صحيح و درک خردمندانه از تجارت خارجي و لزوم تمرکز در تصميم گيري‌هاي درون مجموعه اي بوده و شوراي فوق الذکر متشکل از بخش‌هاي دولتي اثر گذار بر تجارت خارجي شامل سياستگذاري و فرماندهي ( سازمان توسعه تجارت ايران )، تامين مالي و ضمانت ( بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ايران )، مقررات و قوانين (دفتر مقررات صادرات و واردات ) و نهاد حاکميتي صادرات يکي از کالاهاي استراتژيک صادراتي ( مرکز ملي فرش ايران ) قصد دارد در اسرع وقت نسبت به بررسي و مرتفع نمودن مشکلات تخصصي و پيش رو اقدام نمايد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/37606
0 نظر