× تماس با ما
2 0 نظرات 436 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1399/03/21

با وجود سازمان توسعه تجارت چرا وزارت صمت شورای تجارت خارجی را تشکیل داد؟

با وجود سازمان توسعه تجارت چرا وزارت صمت شورای تجارت خارجی را تشکیل داد؟

با وجود سازمان توسعه تجارت چرا وزارت صمت شوراي تجارت خارجي را تشکيل داد؟

 

مجيدرضا حريري رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين: سوالي که در مسئله تشکيل شوراي تجارت خارجي مطرح است اين است که لزوم تشکيل چنين شورايي چيست؟

 

 طبق قانون چند دهه اخير، سازمان توسعه تجارت با هدف فرماندهي کل تجارت خارجي تشکيل شد. بنابراين زماني که اين سازمان وجود دارد، تشکيل نهاد و شوراي ديگر در کنار آن لزومي ندارد.

 

براي مثال در حوزه صادرات در مجموعه وزارت صمت، شوراي عالي صادرات، کارگروه توسعه صادرات، کنفدراسيون صادرات و غيره مطرح است. در صورتي که مشخص نيست خروجي اين نهادها چه بوده و لزوم تشکيل آنها چيست؟

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/37542
0 نظر