× تماس با ما
1 0 نظرات 1104 بازدید
تاریخ انتشار 16 - 1399/03/11

خبر عجیب یک کاربر توئیتری از شیطنتهای عربستان سعودی در راه تامین محصولات غذایی ایران

خبر عجیب یک کاربر توئیتری از شیطنتهای عربستان سعودی در راه تامین محصولات غذایی ایران

پاي عربستان سعودي در ميان است... خبر عجيب يک کاربر توئيتري از شيطنتهاي عربستان سعودي در راه تامين محصولات غذايي ايران

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/37351
0 نظر