× تماس با ما
1 0 نظرات 299 بازدید
تاریخ انتشار 03 - 1399/02/21

توییت جنبش مصاف، علیرضا پورمسعود و امید پیرهادی در مورد وزارت بازرگانی

توییت جنبش مصاف، علیرضا پورمسعود و امید پیرهادی در مورد وزارت بازرگانی

توييت جنبش مصاف :

بايد اين حقيقت درک شود که تنها راه پايان گراني و بيکاري، مديريت واحد زنجيره توليد و تجارت و بکارگيري ابزار بازرگاني براي رونق توليد در سال جهش توليد است. درغير اين صورت با تشکيل دوباره وزارت بازرگاني وارداتچيان قدرت بيشتري گرفته و شعار سال را با   جهش واردات به سخره خواهد گرفت!

توييت عليرضا پورمسعود:

‏تشکيل ‎وزارت بازرگاني در سال جهش توليد يعني بازگشت به دوران سلطنت برخي به اسم تنظيم بازار و حقوق مصرف‌ کننده با واردات بي رويه محصولات مشابه داخلي توليد کننده هاي داخلي را به خاک سياه نشاندند نمايندگان دلسوز مجلس اجازه ندهند برخي رد صلاحيت شدگان با آخرت شان بازي کنند!

توييت اميد پيرهادي

‏سالها فعاليت ‎وزارت بازرگاني و تجربه درگيري بي پايانِ متوليان توليد و بازار در کشور، پيش روي نمايندگان محترم مجلس است. واردات بي رويه و بدون هماهنگي با بخش توليد و بي توجهي به کميت و کيفيت محصولات توليد شده در داخل همواره از انتقادات جدي به اين دستگاه بود.

اما سرانجام با ادغام وزارت بازرگاني در وزارتخانه‌هاي تخصصي صمت و جهاد کشاورزي مشکلات تا حد زيادي مرتفع شد و در مسير اصلاح قرار گرفت. نمايندگان مجلس بدانند با تصميم اشتباه بازگرداندن اين نهاد دردسر ساز به آيندگان خسارتهاي سنگين تحميل خواهند کرد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/36798
0 نظر