× تماس با ما
0 0 نظرات 122 بازدید
تاریخ انتشار 02 - 1399/02/17

روسها و جستجوی چایِ ایرانی

روسها و جستجوی چایِ ایرانی

در سرچ‌باکسِ موتور جستجوي روسها (يَندکس)، واژه «ايراني» را که بنويسيم، دَه پيشنهادِ تکميلِ خودکار ارائه مي‌شود
يکي از پيشنهادها «چاي» است؛ يعني که شمار زيادي از کاربرانِ قبليِ اين موتور، درباره «چاي ايراني» سرچ کرده‌اند.
موضوعِ نُه ساجسچنِ ديگر، اغلب کلّياتي همچون زبان‌هاي ايراني‌ها، واحد پول ايران، و نرخ برابري‌اش با دلار و روبل است.

خودتان در سرچ‌باکسِ يَندکس
https://yandex.ru
واژه‌ي ايراني را به زبانِ روسي درج کنيد و پيشنهادها را ببينيد


 خوشتر آن باشد که سرّ دلبران، گفته آيد در حديثِ ديگران

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/36788
0 نظر