× تماس با ما
2 0 نظرات 453 بازدید
تاریخ انتشار 03 - 1399/02/04

معرفی نژاد های بز ایرانی

معرفی نژاد های بز ایرانی


بز نژاد کرکي رائيني:

پراکنش بز رائيني: کوههاي خبر در بافت منطقه اصلي پرورش اين بز بوده است اما در زمان قشلاق عشاير اين بز به مناطق گرمسيري و جنوب کرمان نيز برده شده و هم اکنون پرورش داده ميشود.
جمعيت نژادي: حدودا 3300000 رأس

ويژگي هاي ظاهري بز کرکي رائيني:
رنگ بدن: اين بز اغلب به رنگ سفيد و پوشيده از کرک و مو ديده مي شود.
غالبا شاخ دار هستند. بز نر رائيني شاخ ضخيم و تا حدودي پيچيده و بز ماده آن شاخ ظريف و باريک دارد. شاخ هاي اين بز معمولا خميده هستند.
گردن اغلب کوتاه و پوشيده از کرک و موست.
30 درصد بدن اين بز از کرک و 70 درصد از مو پوشيده شده است.
گوشهايي متوسط
طول الياف کرک بز رائيني 23 تا 30 سانتي متر است.
داراي دمي پوشيده از مو است.

 ويژگي هاي توليدي بز کرکي رائيني:

متوسط طول دوره شيردهي: 150 روز
ميزان توليد شير در يک دوره شيردهي:50 ليتر
وزن در هنگام بلوغ: 32 کيلو گرم
درصد دوقلوزايي: 3 %
درصد چربي شير: حدود 4 %
ميانيگين توليد کرک ساليانه: 0?5 کيلوگرم

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/36373
0 نظر
دسته بندی