× تماس با ما
0 0 نظرات 249 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1399/01/28

کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش راندمان تولید با بهره‌گیری از زنجیره هوشمند تأمین غذا

کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش راندمان تولید با بهره‌گیری از زنجیره هوشمند تأمین غذا

يکي از راه‌کارهاي تحقق جهش توليد در بخش کشاورزي کاهش ضايعات و در نتيجه افزايش ميزان توليد محصول نهايي مصرفي مي‌باشد. بنابر آمار در کشور ايران ساليانه 30درصد (تا 50 درصد) محصولات کشاورزي به ضايعات تبديل مي‌شوند که با کاهش اين ميزان تلفات مي‌توان غذاي 15 تا 20 ميليون نفر را از اين محل تأمين کرد. کاهش ضايعات محصولات کشاورزي منجر به افزايش توان عرضه محصول مي شود که مي توان آن را معادل با افزايش توليد منتها با هزينه بسيار پايين تر در نظر گرفت. امروزه ثابت شده با بهره‌گيري از زنجيره ي هوشمند در تأمين و توزيع محصولات غذايي دنيا مي‌توان سالانه از هدر رفت 1.3 ميليارد تن ضايعات (معادل غذاي 800 ميليون نفر) جلوگيري کرد و لذا با توجه به اهميت اين موضوع در تأمين غذاي جمعيت کثير با کمترين هزينه، سرمايه‌گذاري‌هايي براي کاهش هدر رفت در مراحل مختلف کشاورزي انجام شده است که يکي از موفق ترين روش ها بهره‌گيري از سيستم هاي ايجاد زنجيره ي هوشمند در کشاورزي مي باشد.

متن کامل در خبرگزاري تسنيم
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/25/2242661
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/36168
0 نظر
دسته بندی