× تماس با ما
1 1 نظرات 447 بازدید
تاریخ انتشار 05 - 1399/01/19

انقلاب صنعتی قرون وسطا و استفاده حداکثری اروپایی‌ها از گرم شدن زمین در قرون هشتم تا دوازدهم میلادی!

انقلاب صنعتی قرون وسطا و استفاده حداکثری اروپایی‌ها از گرم شدن زمین در قرون هشتم تا دوازدهم میلادی!

انقلاب صنعتي قرون وسطا و استفاده حداکثري اروپايي‌ها از گرم شدن زمين در قرون هشتم تا دوازدهم ميلادي!

‏ژان گمپل در کتاب "انقلاب صنعتي قرون وسطي" با ادله تاريخي توضيح مي‌دهد که اروپا در قرون هشتم تا دوازدهم ميلادي آب و هوايي گرم داشت و همين باعث شد که کشاورزي و توليد گندم در شهرهاي سرد شمالي مثل کلن و ليژ نيز رونق بگيرد.حتي در نواحي شمالي انگلستان کشت انگور و پرورش گوسفند رايج بود.

گمپل در اين کتاب مي‌گويد ريشه‌هاي رنسانس و انقلاب صنعتي قرن هجدهم را بايد در قرون وسطا و تجارب کشاورزي و صنعتي اروپاييان يافت. در همين دوره بود که حاکمان اروپايي با تحريک کليسا جنگهاي صليبي را با مسلمانان آغاز کردند.

هيچ کشوري به اندازه فرانسه، آلمان و انگلستان از گرم شدن اقليم شمال اروپا و توليد بيشتر غذا و درنتيجه افزايش جمعيت منفعت نبرد‌. به استناد همين کتاب در قرون وسطا اروپاييان ميليون‌ها هکتار‌ جنگل را به زغال تبديل کردند و ميليون ها تن زغال سنگ را سوزاندند!

‏حالا پس از انقلاب صنعتي و پيشرفت همه جانبه اروپا همين سه کشور مدعي شده‌اند افزايش کربن دي اکسيد حاصل از سوخت‌هاي فسيل در جو زمين منجر به گرمايش زمين شده و براي الزام و اجبار ساير کشورها به کاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي، قراردادهايي پيچيده مقابل آنها قرار مي‌دهند! اما چند سوال؟
1- گرمايش زمين اراضي اقليم سرد شمال قاره اروپا را بهره‌ورتر ميکند، اما چرا اروپا ناراحت است؟
2- طبق اسناد تاريخي، زمين دوره‌هاي گرمايشي متعددي را تجربه کرده اما آيا علت آنها انسان ساخت است؟
3- اگر اروپاييها نگران محيط زيستند چرا ويرانگري اجدادشان در اين قاره را جبران نمي‌کنند؟!انقلاب صنعتي قرون وسطا و استفاده حداکثري اروپايي‌ها از گرم شدن زمين در قرون هشتم تا دوازدهم ميلادي!

‏ژان گمپل در کتاب "انقلاب صنعتي قرون وسطي" با ادله تاريخي توضيح مي‌دهد که اروپا در قرون هشتم تا دوازدهم ميلادي آب و هوايي گرم داشت و همين باعث شد که کشاورزي و توليد گندم در شهرهاي سرد شمالي مثل کلن و ليژ نيز رونق بگيرد.حتي در نواحي شمالي انگلستان کشت انگور و پرورش گوسفند رايج بود.

گمپل در اين کتاب مي‌گويد ريشه‌هاي رنسانس و انقلاب صنعتي قرن هجدهم را بايد در قرون وسطا و تجارب کشاورزي و صنعتي اروپاييان يافت. در همين دوره بود که حاکمان اروپايي با تحريک کليسا جنگهاي صليبي را با مسلمانان آغاز کردند.

هيچ کشوري به اندازه فرانسه، آلمان و انگلستان از گرم شدن اقليم شمال اروپا و توليد بيشتر غذا و درنتيجه افزايش جمعيت منفعت نبرد‌. به استناد همين کتاب در قرون وسطا اروپاييان ميليون‌ها هکتار‌ جنگل را به زغال تبديل کردند و ميليون ها تن زغال سنگ را سوزاندند!

حالا پس از انقلاب صنعتي و پيشرفت همه جانبه اروپا همين سه کشور مدعي شده‌اند افزايش کربن دي اکسيد حاصل از سوخت‌هاي فسيل در جو زمين منجر به گرمايش زمين شده و براي الزام و اجبار ساير کشورها به کاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي، قراردادهايي پيچيده مقابل آنها قرار مي‌دهند! اما چند سوال؟

1- گرمايش زمين اراضي اقليم سرد شمال قاره اروپا را بهره‌ورتر ميکند، اما چرا اروپا ناراحت است؟
2- طبق اسناد تاريخي، زمين دوره‌هاي گرمايشي متعددي را تجربه کرده اما آيا علت آنها انسان ساخت است؟
3- اگر اروپاييها نگران محيط زيستند چرا ويرانگري اجدادشان در اين قاره را جبران نمي‌کنند؟!

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/35945
1 نظر
david rezaei david rezaei 03:11:30 - 1399/01/22
چرا فقط ترجمه می‌کنید' هرچند همین مقدار هم خیلی خوبه!? جواب سوالات مقاله واقعا چیه??