× تماس با ما
0 0 نظرات 322 بازدید
تاریخ انتشار 04 - 1398/12/20

پدافند غیرعامل؛ سازمان پرادعایی که دچار توهم کارامدی است

پدافند غیرعامل؛ سازمان پرادعایی که دچار توهم کارامدی است


اولين گام براي مديريت چرخه تهديدات زيستي، آگاه سازي جامعه نسبت به تهديدات است. اين جمله يکي از راهبردهاي اساسي پدافند غير عامل محسوب مي شود اما سازمان پدافند در مواجهه و مقابله با بحران‌ زيستي ناشي از شيوع بيماري کرونا در کشور، ناکارامدي خود را بيش از پيش به نمايش گذاشته است. به نظر مي رسد کنترل ورود و خروج مسافران در فرودگاه هاي بين‌المللي کشور در شرايطي که هشدار جهاني براي انتقال آن به ساير ملل داده شده بود، انتظاري فراتر از توامندي‌هاي مديريتي اين سازمان عريض و طويل است. انتظار حداقلي اين بود همچون سريال ها و مستندهايي که از سوي اين سازمان با بودجه هاي گزاف روي آنتن مي رود، نسبت به رفت و آمد مسافرين به کشور، همانند تبليغات رسانه اي ترتيب اثر داده مي شد.

اما با توجه به حجم خسارات اقتصادي و اجتماعي وارد شده به کشور در مواجه با اپيدمي ويروس کرونا، شايد براي مديران پدافند غير عامل درس عبرتي شود که فقط در سريالهاي تلويزيوني پدافند غيرعامل را به نمايش نگذاشته و در عرصه ميداني نيز به خود تکاني دهند. سازمان پدافند غيرعامل در بحران زيستي ناشي از COVID-19 ضعف ساختاري و عملکردش را بيش از پيش نمايان ساخت. اما سابقاً مصاديق ديگري از ناکارامدي و ضعف مديريتي جدي اين سازمان قابل ذکر است. اظهار نظرهاي سطحي مديران اين سازمان درباره ابر دزدي و تکذيب يک روزه آن از سوي خودشان، انفعال کامل در برابر نابودي باغات زيتون بوسيله مگس ميوه مديترانه‌اي، از بين رفتن باغات ليمو توسط جاروک، حمله بيوتروريستي به زنبورستان هاي کشور بر اثر قاچاق ملکه زنبور عسل به داخل کشور، انفعال کامل در برابر خروج هدف‌دار بذر گونه هاي گياهي از کشور و تاراج ذخاير خاص ژني کشورمان و ده ها مصاديق ديگر، هر متخصص زيستي را مجاب مي کند که در قرارگاه پدافند زيستي شفاء هيچ خبري از پدافند آن هم از نوع غير عامل نمي توان يافت و رسانه زدگي محض اين سازمان را دچار توهم اجرايي نيز نموده است.

:beginner:انتقادات جدي وارد بر سازمان پدافند غير عامل را مي توان در چند دسته زير دسته بندي نمود:

1 عدم اعتماد و انحصار گرايي براي ورود متخصصين جوان عرصه هاي زيستي در راستاي تقويت بدنه قرارگاه زيستي اين سازمان
2  تبديل شدن به سازماني صرفا اداري و عدم حضور ميداني براي درک شرايط زيستي کشور
3 محدود کردن سازمان به برخي پژوهشگران خاص با جهت گيري خاص علمي و فني و عدم تمايل به ارتباط گيري با جريان هاي نوظهور علمي در ميان جوانان
4 نگاه سطحي، کم عمق و صرفا رسانه اي به عرصه تهديدات زيستي کشور

در انتها پيشنهاد مي شود در راستاي نيل به گفتمان ايران قوي که از سوي رهبر انقلاب مطرح گرديده شده است، مسئولان اين سازمان سعي نمايند با دوري از رسانه زدگي صرف و ارتباط گرفتن با بدنه واقعي علمي کشور، زمينه ساز پيشرفت سازمان را فراهم آورده و در گام دوم انقلاب اسلامي به همفکري جوانان براي اصلاح ساختار موجود اين سازمان اهميت داده و زمينه ساز امنيت هر چه بيشتر ايران را فراهم آورند

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/35246
0 نظر