× تماس با ما
1 0 نظرات 717 بازدید
تاریخ انتشار 01 - 1398/11/22

کود سبز چیست؟

منظور از کود سبز يا Grean manure، شخم زدن گياه در خاک پس از رشد کافي و بدون برداشت محصول است.در واقع يک گياه که به عنوان کود سبز استفاده مي‌شود براي مدت خاصي پرورش داده مي‌شود و سپس در حالي که سبز است يا کمي بعد از گل دادن، شخم زده و با خاک ادغام مي‌گردد.
استفاده از کود سبز ، يکي از راههاي افزايش ماده آلي خاک در تناوب زراعي است. اثر کود سبز بر خصوصيات فيزيکي خاک همانند کود حيواني مي باشد.

در صورتي که از گياهان تيره بقولات بعنوان کود سبز استفاده شود تمام ازت تثبيت شده را به خاک بر مي گرداند. از طرف ديگر کود سبز با جذب و ذخيره مواد غذايي در خود از شسته شدن آنها جلوگيري مي نمايد.

مهمترين گياهاني که بعنوان کود سبز در کشت آبي ممکن است مورد استفاده قرار گيرند عبارتند از خلر، لوبيا روغني، انواع لوبيا، چاودار، شبدر، جو و گندم سياه. يونجه بعنوان کود سبز کاشته نمي شود، اما در صورتي که پس از حصول رشد کافي سبزينه اي به خاک برگردانده شود، بعضي از هدفهاي کود سبز را تامين مي کند. گياهاني مثل گندم سياه چاودار و شبدر ايراني به خوب در خاکهاي فقير رشد مي کنند و در بهبود باروري و ساختمان خاکها موثر مي باشند.

گياه کودي انتخاب شده بايد در زمان گلدهي يا خوشه بستن به زير خاک برده شود. زيرا که قبل از اين زمان، رشد و نمو قسمت‌هاي سبزينه‌اي گياه کافي نبوده و از برگرداندن آن ماده آلي زيادي به خاک اضافه نخواهد شد.

برخي از مزاياي مهم استفاده از کود سبز:

يکي از مهمترين فوايد کود سبز بهبود خواص فيزيکي خاک است.
بالا رفتن هوموس باعث تشکيل خاک دانه‌ها مي‌شود و لوله‌هاي مويين خاک بيشتر شده و تهويه و نفوذپذيري خاک را افزايش مي دهند.

به عنوان يک مالچ زنده براي محافظت از خاک در برابر تراکم به دليل بارندگي شديد کمک مي کند و همچنين از آبشويي خاک،جلوگيري مي نمايد.
گياهي که به عنوان کود سبز استفاده مي شود، همچنين در تابستان خاک را از خشک شدن توسط نور خورشيد و باد محافظت ميکند.

استفاده از کود سبز با بهبود ساختمان خاک و ايجاد تهويه مناسب (به دليل ريشه ي عميق کود سبز) مي‌تواند تاثير مثبتي بر زهکش خاک داشته باشد و با تاثير مطلوب بر ساختمان خاک در افزايش ظرفيت اکسيژن پذيري آن تاثيرگذار است.

کود سبز همچنين مي تواند زيستگاه‌هايي را براي قورباغه‌ها ، سوسک‌ها و ساير شکارچيان طبيعي که از آفاتي مانند حلزون تغذيه مي‌کنند را فراهم کند و به اين ترتيب برخي آفات به طور طبيعي از بين ببرند.

کود سبز به عنوان ماده غذايي مورد استفاده ميکروارگانيسم‌هاي خاک قرار مي گيرد و گاز کربنيک، گاز آمونياک، ترکيبات نيتراته و بسياري از ترکيبات ساده و پيچيده ديگر را توليد کرده و مورد استفاده نباتات زراعي قرار مي دهد. کود سبز علاوه بر کربن آلي، مقداري ازت آلي به خاک اضافه مي‌کند و اين مقدار ازت بر حسب شرايط، ممکن است ناچيز يا قابل توجه باشد.

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/34180
0 نظر