× تماس با ما
5 0 نظرات 516 بازدید
تاریخ انتشار 08 - 1398/11/21

دلایل نوسانات قیمت ناگهانی میوه ها چیست

دلایل نوسانات قیمت ناگهانی میوه ها چیست


:هادي سليمي زاده: اقتصاددان:
اکنون دقيقا نمي دانيم چه ميزان محصول کشاورزي داريم.
 مسائل ساده اي چون نبود کانتينر و تصميمات ناگهاني درباره ميوه، وضعيت اين بازار را بهم ريخته است.

پ‌.ن: نکاتي را هم ما اضافه کنيم؛ مديريت بازرگاني کشاورزي در ايران در اختيار وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متوليد توليد نيست بنابراين عملاً مديريت زنجيره توليد تا عرضه به شکل و امکان برنامه ريزي وجود ندارد. تصميم گيري هاي ستادي و شورايي در دولت ها براي کنترل بازار ها دقيقا چيزي است که مانع از سامان يافتن توليد و بازرگاني در بخش کشاورزي شده است.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/foods/post/34098
0 نظر